MIRAYAPI

MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAMU İNŞAAT PROJELERİNDE UZMAN VE MODERN YAPILARIN MİMARI

Öncelikli hedefimiz, her projenin aynı titizlik ve kalite anlayışı ile
kusursuz bir şekilde tamamlanmasıdır.

 • Türkiye genelinde sayısız altyapı ve üstyapı projesi gerçekleştirerek özellikle kamu inşaat sektöründe yetkinliğini kanıtlamış olan MIRAYAPI, 2010 yılında İstanbul’da genel müteahhitlik firması olarak kurulmuştur.
FELSEFEMİZ;

MIRAYAPI, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da, Çevreye Saygılı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülebilir kalite güvencesiyle ve tam zamanında teslim ettiği kentsel altyapı projeleri ile öne çıkmaktadır..


POLİTİKALAR

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

“İKAMET VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞLERİ, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU KANALİZASYONU YAPIMI BAKIMI ONARIMI, DOĞALGAZ SU & İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI, KÖPRÜ, KAVŞAK, VİYADÜK, YOL YAPIMI, BAKIMI ve ONARIMI İŞLERİ, PEYZAJ, PARK, BAHÇE YAPIMI, BAKIM ve ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ, İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI" kapsamı ile Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkezinin bulunduğu adresinde: MEVLANA MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ NO:21 ATAELİ SİTESİ B BLOK DAİRE: 4 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE bulunmakta olan MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

MIRAYAPI MÜŞTERİLERİNE;

Müşteri Odaklılık
Müşterilerini iyi dinlemek, isteklerini doğru anlamak ve teknik uygunluğu olan tüm istekleri yerine getirmeyi

Prensipli Çalışma (Ekonomi, Estetik, Süre, Teknik Uygunluk, Detay, Kontrol ve Hâkimiyet)
Müşteri isteklerini; verimli, doğru, zamanında, uygun, detaylı ve kontrollü çözümlerle yerine getirmeyi

Takım Ruhu ve Bilinci
Gerek iş gerek sosyal hayat ortamında ki faaliyetlerle çalışanları ile birlikte bir ekip olma, takım ruhu; birlikte uyumlu ve anlayışlı hareket yeteneğini geliştirmeyi

Eğitim ve Sürekli Gelişim
Konusunda eğitimli, mesleki bilgisini, birikimini her geçen gün geliştiren ve uzman personel ile çalışmak, insan kaynaklarına; gerek şirket içi gerek dışarıda gelişimleri için eğitimler vermek/verdirmek ve bunu sürekli kılmak, müşterilerinin isteklerini yerine getirirken en uygun ve güncel teknolojiyi kullanmak, bu konuda gereken araştırmalar için şirket içi görevlendirmeler yapmak ,en yeni teknolojinin kullanımı için personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, gerek insan kaynaklarında gerek ekipman, yazılım, teknoloji vb. gibi kullandığı araçlarda kendini sürekli geliştirmeyi, %100 müşteri ve ekip memnuniyeti için gerekli gördüğü kalite anlayışını taahhüt etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

“İKAMET VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞLERİ, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU KANALİZASYONU YAPIMI BAKIMI ONARIMI, DOĞALGAZ SU & İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI, KÖPRÜ, KAVŞAK, VİYADÜK, YOL YAPIMI, BAKIMI ve ONARIMI İŞLERİ, PEYZAJ, PARK, BAHÇE YAPIMI, BAKIM ve ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ, İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI" kapsamı ile Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkezinin bulunduğu adresinde: MEVLANA MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ NO:21 ATAELİ SİTESİ B BLOK DAİRE: 4 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE bulunmakta olan MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Sağlıklı ve Temiz bir çevreyi gelecek nesillere aktarmayı,
 • Kaliteli hizmet, temiz işyeri, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmeyi,
 • Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğimiz Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için iş planlarımıza bu konu ile ilgili stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimize dâhil etmeyi,
 • Gerçekleştirdiğimiz tüm iş süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmayı,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamayı,
 • Karbondioksit salınımı en aza indirecek tedbirleri belirlemeyi ve uygulama,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Süreçlerimizi uluslararası yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturmayı ve süreç işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,
 • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, ölçülebilir ve gerçekçi süreçler tasarlamayı,
 • Uygulamaları düzenli olarak doğru yöntemlerle ölçmeyi ve analiz etmeyi,
 • Tüm süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için çevre kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulamayı, mümkün olan her yerde ve her zaman çevre kirliliğini kaynağında önlemeye çalışmayı,
 • Kanunlara ve ilgili standart şartlarına uygun çalışmayı ve bu şartlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 14001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İSG POLİTİKASI

“İKAMET VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞLERİ, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU KANALİZASYONU YAPIMI BAKIMI ONARIMI, DOĞALGAZ SU & İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI, KÖPRÜ, KAVŞAK, VİYADÜK, YOL YAPIMI, BAKIMI ve ONARIMI İŞLERİ, PEYZAJ, PARK, BAHÇE YAPIMI, BAKIM ve ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ, İSALE HATTI YAPIMI, BAKIMI ONARIMI" kapsamı ile Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkezinin bulunduğu adresinde: MEVLANA MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ NO:21 ATAELİ SİTESİ B BLOK DAİRE: 4 ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE bulunmakta olan MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak uygulamakta olduğumuz “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uymayı,
 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını, İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini etkin bir biçimde yönetmeyi,
 • Olası tüm kazaları, meslek hastalıklarını çevre zararları ve uygunsuzluklarını önleyen etkin bir sistem kurmayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmayı ve mümkünse ortadan kaldırmayı,
 • Tüm paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlılıklarını arttırmayı,
 • Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Etkin bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı,
 • Politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi,
 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

MIRAYAPI SANAYİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 45001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.


PROJELER

PROJELERİMİZ

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

2009 YILI İSKİ ÇATALCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESULİYET SAHASI İÇERİSİNDE BOZUK, ÇÖKÜK, HASARLI VE HİZMET DIŞI KALMIŞ MEVCUT ATIKSU VE İÇMESUYU HATLARINDA KISMİ YENİLEME VE REHABİLİTASYON İŞİ

ÇANTA HAVZASI MÜTEFERRİK ATIKSU KOLLEKTÖRLERİ, ŞEBEKE VE BAĞLANTILARI İNŞAATI

BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI MÜTEFERRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

AVRUPA 2010 YILI 4. KISIM MÜTEFRRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANAL İNŞAATI

AVRUPA 2. BÖLGE 2011 YILI 1.KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANAL İNŞAATI

AVRUPA 2. BÖLGE 2014 YILI 1. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

AVRUPA 2. BÖLGE 2014 YILI 2. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GENELİ 1.ETAP CADDE DÜZENLEME ORTAK ALTYAPI İNŞAATI

AVRUPA 1. BÖLGE 2015 YILI 3. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU VE YAĞMURSUYU KANAL İNŞAATI İŞİ

AVRUPA 2. BÖLGE 2. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU YAĞMURSUYU KANALI VE BORU İTME İNŞAATI İŞİ

SEYİTNİZAM MAHALLESİ YENİ BALIKLI ÇIRPICI YOLU SOKAĞI VE ESAD AĞA SOKAKLARI İLE KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 245. VE CİNOĞLU SOKAKLARI YOL YAPIM İŞİ

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, B BÖLGESİ 1. ETAP(68ha) B BÖLGESİ ALTYAPI YAPIM İŞİ

AVRUPA BÖLGESİ 13. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI İŞİ

AVRUPA BÖLGESİ 6. KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI İŞİ

DENİZLİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI YAPIM İŞİ

SİNCAN SU VE KANALİZASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI ARIZA ONARIMI, YENİLEME VE YENİ İMALAT YAPIM İŞİ

Bizimle Çalışmak İster Misin?

Çalışanlarına verdiği değer, çalışma biçimi ve kurum kültürüyle bütünleşmiş bir kimliğe sahip firmamızda çalışmak istiyorsan;

BİZE ULAŞABİLİRSİN

REFERANSLAR

REFERANS ÇALIŞMALARIMIZ

 • Tümü
 • Dere Islahı
 • Köprü Yapımı
 • Palplanşlı Kanal
 • Kanal
 • Atık Su Arıtma

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

Merkez Konumu

Selimpaşa Şantiye

Esenyurt Şantiye

Adres:

Mevlana Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Ataeli Sitesi B Blok No:21/4 Esenyurt/İSTANBUL